Zanele Ngubeni

Adjunct Professor

zngubeni@johnmarshall.edu

(678) 916-